Рада з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за січень–березень 2014 року

10.06.2014

  

Освоєно (використано)  капітальних інвестицій

у фактичних цінах, млн.грн.

у % до загального обсягу

Усього

42624,7

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

коштів державного бюджету

252,6

0,6

коштів місцевих бюджетів

255,6

0,6

власних коштів підприємств та організацій

30164,7

70,8

кредитів банків та інших позик

4039,1

9,5

коштів іноземних інвесторів

522,3

1,2

коштів населення на будівництво власн х квартир

1407,6

3,3

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

4481,9

10,5

інших джерел фінансування

1500,9

3,5

 

Державна Служба Статистики України

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/ibd/kindj/infin_u/infin01_14u.htm