Рада з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності

Капітальні інвестиції за видами активів за січень – березень 2014 року

10.06.2014

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

 у фактичних цінах, млн.грн.

з них  на капітальний ремонт

Усього

42624,7

2340,5

інвестиції в матеріальні активи

40826,6

2340,1

    житлові будівлі

8087,5

74,9

    нежитлові будівлі

6732,5

483,7

    інженерні споруди

8287,1

620,2

    машини, обладнання та інвентар

13693,1

932,1

    транспортні засоби

2434,5

163,0

    земля

126,4

-

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

346,3

0,3

    інші матеріальні активи

1119,2

65,9

інвестиції в нематеріальні активи

1798,1

0,4

з них

 

 

     програмне забезпечення та бази даних

591,7

1

          права на комерційні позначення,
          об’єкти промислової власності,
          авторські та суміжні права, патенти,
     ліцензії, концесії тощо

867,1

1

 

 

Державна Служба Статистики України

http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/ibd/kinv/kinv_u/kinv_u01_14.htm